04

Laatste wijziging: 04-04-2018 13:36
04

Meet Kalpona Akter human rights defender uit Bangladesh

gepubliceerd 03-04-2018 14:10, Laatste wijziging: 04-04-2018 13:38
Kalpona Akter is een arbeidsrechtenactivist uit Bangladesh en de oprichter en directeur van het Bangladesh Centre for Worker Solidarity. Ze werd geëerd met de Alison Des Forges Award for Extraordinary Activism van het Human Rights Watch. Ze strijd tegen uitbuiting van kledingarbeiders in Bangladesh en vecht voor hun rechten, waaronder veiligheid in kledingfabrieken, een leefbaar loon en het recht om vakbonden te vormen.
Meet Kalpona Akter human rights defender uit Bangladesh

© 2016 Shariful Islam Sourav

Schone Kleren Campagne nodigt je uit voor een gesprek met Kalpona Akter.
Op 12-jarige leeftijd, begon Kalpona te werken in de kledingindustrie. Nu reist ze regelmatig om te vertellen over de erbarmelijke omstandigheden waaronder kledingarbeiders in Bangladesh werken. Kalpona zal reflecteren op de Rana Plaza ramp op 24 april 2013 en de jaren erna. Is de kledingindustrie een veiligere plek geworden voor kledingarbeiders? Wat zijn de resultaten van het Bangladesh Veiligheidsakkoord en waarom is er een nieuw Akkoord nodig? Welke uitdagingen liggen er nog? Kalpona zal uitleggen waarom transparantie in de kledingindustrie zo belangrijk is en hoe zij met haar organisatie vecht voor de rechten van kledingarbeiders.

Gesprek
Tijdens de avond zal moderator Ama van Dantzig het publiek uitnodigen om samen met Kalpona Akter en een aantal deskundigen met elkaar tot een mooi en inhoudelijk gesprek te komen.

Info
Datum: Donderdag 19 april
Time: 19.30 - 21.00  
Locatie: De Balie Amsterdam
Taal: Engels 
Toegang: Gratis, maar reserveren is verplicht
Tickets: Via de website van de Balie kun je een toegangskaartje reserveren. https://www.debalie.nl/agenda/podium/meet-kalpona-akter%2c-human+rights-defender-from-bangladesh/e_9783376/p_11771357/


Kalpona Akter aan het woord: https://www.youtube.com/watch?v=xtlxo1yIUiE

Hudson's Bay, Abercrombie & Fitch en IKEA kiezen voor onveilige fabrieken

gepubliceerd 18-04-2018 12:30, Laatste wijziging: 24-04-2018 07:14
Op 24 april is het vijf jaar geleden dat Rana Plaza instortte. Bij deze ramp kwamen ruim 1100 mensen om het leven en raakten honderden kledingarbeidsters gewond. Het Bangladesh Veiligheidsakkoord zorgde de afgelopen jaren voor een verbetering van de veiligheid in 2000 fabrieken. Het Akkoord loopt in mei af en vanaf 1 juni gaat het nieuwe 2018 Transitie Akkoord van start. Momenteel hebben honderdveertig merken zich gecommitteerd aan de nieuwe afspraken. Help jij mee om te zorgen dat ook Abercrombie & Fitch, Hudson's Bay, Gap en IKEA zorgen voor veilige fabrieken?

De afgelopen jaren is de inkoopprijs van kleding uit Bangladesh met 13% gedaald. Daarnaast is het besteedbaar inkomen van arbeidsters met 6% gedaald en zijn de levertijden met 8% gestegen. Hierdoor is ook de werkdruk voor de arbeidsters verhoogd. Ook zijn schendingen van vakbondsvrijheid met tien procent toegenomen en werden er een jaar geleden nog duizenden arbeidsters ontslagen, en honderden aangeklaagd; Tientallen daarvan belandden zelfs in de gevangenis omdat zij actie voerden voor een hoger loon omdat het huidige sinds 2003 niet is aangepast. Vakbonden eisen 16000 Taka (zo'n €150,-) per maand in plaats van het huidige loon wat 5300 Taka (€ 52) is. Vakbonden en NGO's stellen dat arbeidsters zelfs 37661 Taka ( €368) nodig hebben om van rond te komen.

Verbeteringen
Het lijkt erop dat de situatie voor kledingarbeidsters na de Rana Plaza ramp maar weinig is verbeterd maar op het gebied van brand- en bouwveiligheid is er wel iets veranderd. In mei 2013 ging het Bangladesh Veiligheidsakkoord van start, een baanbrekend initiatief door de afdwingbare, tijdsgebonden afspraken en transparante verslaglegging:

- 84% van de geïdentificeerde problemen zijn aangepakt
- 142 fabrieken hebben alle benodigde verbeteringen doorgevoerd
- >90% van de problemen zijn aangepakt in 767 fabrieken
- 1,062 veiligheidscomites zijn getraind
- 1,122 bijeenkomsten voor alle medewerkers waarmee >1,4 miljoen arbeidsters bereikt 
- In 219 fabrieken zijn de trainingen aan veiligheidscomites afgerond
- 197 klachten van arbeidsters opgepakt via het klachtenmechanisme

Help mee en zorg ervoor dat Abercrombie & Fitch, GAP, Hudson's Bay en IKEA tekenen!
Om te zorgen dat de successen van de afgelopen jaren niet verloren gaan, is het 2018 Transitie Akkoord gestart. Dit Akkoord bouwt voort op de succesvolle aanpak wat betreft brand- en bouwveiligheid. Nieuw aan het Akkoord is dat nu ook huistextielbedrijven, zoals IKEA, zich kunnen aansluiten. Daarnaast wordt er gewerkt aan vakbondsvrijheid door middel van trainingen en een klachtenmechanisme. Door de vrijheid van vereniging kunnen arbeidsters zelf gezamenlijk opkomen voor hun recht op een veilige fabriek. Het nieuwe akkoord gaat vanaf 1 juni 2018 van start. Op dit moment hebben 140 kledingmerken het 2018 Akkoord ondertekent. Dit zijn onder andere: Adidas, Benneton, C&A, Coolcat, Esprit, H&M, HEMA, Hugo Boss, Miss Etam, MS Mode, Primark, River Island, WE fashion, Wibra, Zeeman.

Doe mee!
Als eerste roepen we alle huidige ondertekenaars die het 2018 Akkoord nog niet getekend hebben dringend op dit nu te doen, zoals Abercrombie & Fitch. Als tweede roepen we alle bedrijven op die nog niet eerder het Veiligheidsakkoord tekenden zoals GAP en Hudson's Bay. Daarnaast verwelkomen we zeer de uitbreiding van het Akkoord programma naar huistextiel zodat ook die bedrijven hun toeleveranciers onder het inspectie- en verbeterprogramma van het Akkoord kunnen stoppen en deze arbeidsters dezelfde bescherming geboden wordt. Dit biedt bijvoorbeeld IKEA de mogelijkheid om zich bij het 2018 Akkoord aan te sluiten.

Onveilige fabrieken
Helaas kiest een aantal bedrijven ervoor om het 2018 Akkoord niet te tekenen waardoor zij hun arbeidsters geen veilige werkplek bieden. Vind jij het dat elk bedrijf dat mensenrechten zegt serieus te nemen het 2018 Akkoord moet tekenen? Doe met ons mee via social media en roep merken op om te tekenen.


Een aantal voorbeeld berichten:
@hudsonbaynl @hudsonbay #ranaplazaneveragain sign the #2018accord
@abercombrie #ranaplaza sign the #2018accord
@IKEAnederland #ranaplazaneveragain sign the #2018accord

 

Wil je weten welke Nederlandse en internationale kledingmerken er wel en niet hebben getekend kijk dan hier.

Vijf jaar na de Rana Plaza ramp: is de situatie voor kledingarbeidsters nu beter?

gepubliceerd 18-04-2018 12:35, Laatste wijziging: 18-04-2018 12:56
Op 24 april 2013 stortte Rana Plaza in. Bij deze ramp kwamen ruim 1100 mensen om het leven en raakten honderden kledingarbeidsters gewond. Het Bangladesh Veiligheidsakkoord controleerde de afgelopen vijf jaar zo'n 2000 fabrieken op brand- en gebouwveiligheid. Overall is 84% van alle geïdentificeerde problemen opgelost; 142 fabrieken hebben alle benodigde verbeteringen doorgevoerd en 767 fabrieken losten meer dan 90% van de problemen op. Maar helaas is er op het gebied van lonen en vakbondsvrijheid weinig verbeterd in het land.

Dalende prijzen en kortere levertijden
Recent onderzoek laat zien dat de inkoopprijs van kleding uit Bangladesh met 13% is gedaald, het besteedbaar inkomen van arbeidsters met 6% is gedaald en de levertijden met 8% zijn gestegen. Dit fast fashion model leidt tot verslechterende arbeidsomstandigheden voor kledingarbeidsters zoals lage lonen en een hoge werkdruk.

Schending van vakbondsvrijheid is toegenomen
Op 24 april 2013 maakten arbeidsters zich zorgen over de veiligheid van het gebouw waarin zij werkten; er waren scheuren zichtbaar in de muur maar er was geen vakbond aanwezig om gezamenlijk werk te weigeren in een zichtbaar onveilige fabriek. De arbeidsters werden gedwongen aan het werk te gaan en de fabriek weer ingestuurd met ruim 1100 doden en honderden gewonden als gevolg. Vlak na Rana Plaza werd een "sustainability compact" ondertekend door de Bengaalse overheid, de Europese Unie en de ILO die onder andere de situatie voor vakbonden zou moeten verbeteren. Vijf jaar later is er op dit gebied nog geen tastbaar resultaat zichtbaar. De afgelopen jaren zijn schendingen van vakbondsvrijheid zelfs met tien procent toegenomen.

Lage lonen
In december 2016 werd de gevaarlijke positie voor vakbonden pijnlijk duidelijk: Tientallen vakbondsleiders belandden in de gevangenis, duizenden arbeidsters werden ontslagen en honderden werden aangeklaagd nadat arbeidsters massaal de straat op waren gegaan voor een hoger loon. Onlangs nog riep de Schone Kleren Campagne op voor de onmiddellijke vrijlating van leiders van een vakbond die actief zijn in de loonstrijd3. In de directe nasleep van Rana Plaza ramp werd de Bengaalse arbeidswet herzien en werd een nieuw wettelijk minimumloon vastgesteld op 5300 Taka ( €52,-). Ook werd vastgesteld dat het minimumloon elke vijf jaar herzien moet worden, dit in tegenstelling tot landen als Cambodja of Vietnam waar dit elk jaar gebeurt. Dit jaar moet het wettelijk minimumloon worden herzien omdat sinds 2013 het loon niet is verhoogd en, sterker nog, omdat de Taka in waarde is gedaald en het besteedbaar inkomen zelfs is afgenomen met zes procent4. Volgens vakbonden en NGO's zouden arbeidsters 37661 Taka (€ 368) per maand nodig hebben om van rond te kunnen komen5. Lokale vakbonden voeren al tijden een strijd om het minimumloon in ieder geval naar 16000 Taka (zo'n €150,-) per maand te brengen.

Veiligheid
In de jaren voor de Rana Plaza ramp, kwamen er al honderden kledingarbeidsters om door ingestorte fabrieksgebouwen en fabrieksbranden. De meest bekende voorbeelden zijn de instorting van de Spectrum fabriek in 2005 (64 doden) en de brand in de Tazreen fabriek in 2012 (112 doden). Herhaalde pogingen om concrete afspraken te maken met bedrijven die in Bangladesh produceren stuitten op enorme weerstand. Rana Plaza bracht hier verandering in. Het was het moment waarop de industrie wakker werd geschud. In mei 2013 kwam het Bangladesh Veiligheidsakkoord tot stand, een bindende overeenkomst tussen kledingbedrijven en Bengaalse en internationale vakbonden.

Tara Scally, woordvoerster Schone Kleren Campagne: "Het is een baanbrekend initiatief door de afdwingbare, tijdsgebonden afspraken en open manier van communiceren. De vooruitgang is per fabriek online in te zien.

2018 Transitie Akkoord
Het huidige Veiligheidsakkoord loopt eind mei af, maar om te zorgen dat de successen van de afgelopen jaren niet verloren gaan, zal het 2018 Transitie Akkoord het werk vanaf 1 juni voortzetten. Het 2018 Akkoord bouwt voort op de succesvolle aanpak wat betreft brand- en bouwveiligheid. Daarnaast wordt gewerkt aan vakbondsvrijheid door middel van trainingen en een klachtenmechanisme. Door de vrijheid van vereniging en een goede klachtenprocedure kunnen arbeidsters zelf gezamenlijk opkomen voor hun recht op een veilige fabriek. Ook kent het 2018 Akkoord een uitbreiding naar huistextiel. Dit biedt de mogelijkheid voor bedrijven om ook textielleveranciers onder het Akkoord programma te brengen. Inmiddels hebben meer dan 140 kledingmerken het 2018 Akkoord getekend. Schone Kleren Campagne roept alle bedrijven die in Bangladesh produceren op om het Akkoord te tekenen zodat er verder gewerkt kan worden aan een veilige werkplek voor kledingarbeidsters. Een paar cijfers op een rij:

- 84% van de geïdentificeerde problemen zijn aangepakt
- 142 fabrieken hebben alle benodigde verbeteringen doorgevoerd
- >90% van de problemen zijn aangepakt in 767 fabrieken
- 1,062 veiligheidscomites zijn getraind
- 1,122 bijeenkomsten voor alle medewerkers waarmee >1,4 miljoen arbeidsters bereikt
- In 219 fabrieken zijn de trainingen aan veiligheidscomites afgerond
- 197 klachten van arbeidsters opgepakt via het klachtenmechanisme

Nationale verzekering bij ongevallen op de werkplek
Bangladesh is het tweede grootste kledingexporterende land van de wereld. Toch biedt de overheid geen enkele protectie voor zijn ongeveer 4 miljoen kledingarbeidsters in geval van letsel opgelopen op het werk. Pas na twee jaar intensieve campagne hebben de Rana Plaza slachtoffers en nabestaanden compensatie ontvangen. Door bijdragen van bedrijven en anderen in een fonds werden ze gecompenseerd voor hun verlies aan inkomen en om hun medische kosten te kunnen betalen. In plaats van per incident campagne voeren zal de Bengaalse overheid moeten werken aan een nationale verzekering voor slachtoffers en nabestaanden zodat zij de zekerheid hebben dat zij bovenop het leed dat zij ervaren geen zorgen hoeven te hebben over het verlies van inkomen, vindt de Schone Kleren Campagne.

Meer achtergrondinformatie kun je hier lezen: