Raad Nederlandse Detailhandel verkoopt praatjes

gepubliceerd 11-05-2009 22:00, Laatste wijziging: 10-01-2012 13:17
De Schone Kleren Kampagne (SKC) ontvangt terecht subsidie van de Nederlandse overheid. Dit blijkt vandaag uit de antwoorden van minister Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) op Kamervragen die 9 april 2009 zijn gesteld.

De vragen volgden op wat wel een campagne van de Raad Nederlandse Detailhandel (RND) leek te zijn, waarin zij probeert de Schone Kleren Campagne en andere maatschappelijke organisaties in diskrediet te brengen. De reactie van minister Koenders bevestigt dat de kritiek van de RND ongegrond is. “SKC houdt zich aan de subsidievoorwaarden”, aldus de minister.

Volgens de RND zou de Schone Kleren Campagne (SKC) niet voldoen aan de vereiste criteria voor het ontvangen van subsidie in het kader van het Mede-financieringsstelsel (MFS). De Schone Kleren Campagne ontvangt over de periode 2007-2010 een projectsubsidie van zo’n 500.000 euro per jaar. Dit is ongeveer 0.001% van de subsidie die het Ministerie jaarlijks te besteden heeft. Een belangrijke eis is dat 25% van het SKC-jaarbudget uit andere bronnen wordt gehaald. Omdat de MFS-subsidie slechts iets meer dan de helft, 54%, van de begroting van de Schone Kleren Campagne uitmaakt wordt hier ruimschoots aan voldaan.


Ook zou de Schone Kleren Campagne volgens de RND alleen haar eigen eisen als meetlat gebruiken. Minister Koenders schrijft hierover: “SKC baseert zich op de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie en de Universele Rechten van de Mens”. Het betreft hier basis arbeids- en mensenrechten, zoals het recht op vakbondsvrijheid en een veilige en gezonde werkplek. De Schone Kleren Campagne gaat ervan uit dat bedrijven deze internationale arbeidsnormen respecteren en opnemen in hun gedragscodes.


De Schone Kleren Campagne werkt op een constructieve manier samen met verschillende bedrijven en organisaties. Jupijn Haffmans, bestuurslid SKK: “Het is zorgelijk dat de RND op geen enkele manier in dialoog wil gaan met de Schone Kleren Campagne. Dit staat haaks op hun uitspraken dat inspanningen op het gebied van duurzaam ondernemen worden onderscheven, en geeft te denken. Het zou beter zijn als de RND nu serieus aan de slag gaat met dit zeer actuele thema. Te meer omdat de industrie met ons een gedeeld belang heeft: een duurzame en kwalitatief hoogstaande sector waarbij mensen- en arbeidsrechtenschendingen voorkomen worden.”


De Schone Kleren Campagne heeft het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en de positie van arbeiders in de wereldwijde kledingindustrie tot doel. Het is onderdeel van de Clean Clothes Campaign, die actief is in 12 Europese landen en een netwerk van 250 organisaties wereldwijd coördineert.


Voor de Kamervragen en de antwoorden van minister Koenders zie de website van het Ministerie.