Missie en visie

gepubliceerd 03-07-2012 12:55, Laatste wijziging: 22-01-2015 15:40
De Schone Kleren Campagne heeft als doel het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en de positie van arbeiders in de wereldwijde kledingindustrie.
Missie en visie

Kledingarbeidsters eisen een veilige werkplek

Alle kleding hoort onder goede arbeidsomstandigheden te worden gemaakt, waarbij arbeiders de vrijheid en mogelijkheid hebben om hun eigen (mensen)rechten zeker te stellen.

Wij baseren onze campagnestrategieën en activiteiten op de ervaringen en input van de miljoenen, voornamelijk vrouwelijke, arbeiders welke samen met onze partners worden uitgewerkt. We wijzen niet alleen op misstanden, maar dragen ook constructieve oplossingen aan.

Het werk van de Schone Kleren Campagne / Clean Clothes Campaign is gebaseerd op de uitgangspunten:

  • Arbeiders hebben recht op een goede en veilige werkplek waar hun basisrechten worden gerespecteerd inclusief een leefbaar loon en de vrijheid en mogelijkheid zich te kunnen organiseren.
  • Duurzame, structurele verbeteringen kunnen alleen worden bereikt als we kledingarbeiders centraal stellen. De sleutel tot verbetering ligt bij arbeiders zelf.
  • Overheden hebben een verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat internationaal gemaakte afspraken over mensenrechten worden nageleefd.
  • Bedrijven hebben een eigen verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat mensenrechten worden gerespecteerd in hun productieketen.

Lees hier onze uitgebreide uitgangspunten.

    85% Van de werknemers in de kledingindustrie is vrouw. De ondergeschikte positie van vrouwen in landen waar kleding wordt gemaakt, werkt direct door op de werkvloer. Vrouwen hebben de laagste functies en nauwelijks invloed in de fabrieken. Het is voor vrouwen lastiger om zich aan te sluiten bij een vakbond en zo gezamenlijk voor hun rechten op te komen. De ongelijke machtsverhoudingen tussen kledingarbeidsters en hun mannelijke collega's en werkgevers is een van de belangrijkste oorzaken van de moeilijke omstandigheden waarin zij leven en werken. Om deze omstandigheden structureel te verbeteren is het essentieel de rechten en behoeftes van vrouwelijke arbeiders centraal te stellen. Daarom is 'gender' een speerpunt van de Schone Kleren Campagne. Lees hier ons gender policy statement, dat we samen met onze partners in de productielanden hebben opgesteld.