Netwerk

gepubliceerd 03-07-2012 12:55, Laatste wijziging: 22-01-2015 15:44
Samen sta je sterk. De Schone Kleren Campagne werkt intensief samen met mensen en organisaties in Nederland maar ook daarbuiten in Europa en in productie- en consumptielanden.
Netwerk

Ons internationale netwerk

Het Schone Kleren Platform brengt organisaties bij elkaar die met ons meedenken, campagnes ondersteunen en activiteiten opzetten. Drie van de organisaties binnen het Schone Kleren platform zijn nauwer betrokken bij ons werk en adviseren ons regelmatig over activiteiten en strategie:

  • SOMO, Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen
  • LIW, Landelijke India Werkgroep
  • FGN, Filippijnengroep Nederland

Samen met Milieudefensie, Both ENDS, Niza, SOMO en TNI vormen wij de Fair, Green and Global Alliance.

Wij zijn aangesloten bij:

  • MVO platform, een netwerk van Nederlandse organisaties actief op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
  • WO=MEN, een netwerk van organisaties en sympathisanten die zich committeren aan genderjustice wereldwijd: genderrechtvaardigheid voor mannen en vrouwen, jongens en meisjes.

De Schone Kleren Campagne is onderdeel van de Clean Clothes Campaign, een internationaal netwerk bestaande uit meer dan 250 vakbonden, maatschappelijke organisaties, vrouwengroepen en zustercampagnes in productie- en consumptielanden.

De Schone Kleren Campagne zit in het College van Deskundigen en in het bestuur van de Fair Wear Foundation.


    Schone Kleren Platform:

    ww logo DIAP