Communicatierichtlijnen Urgent Appeals

gepubliceerd 10-08-2010 10:15, Laatste wijziging: 03-06-2014 08:56
Wanneer een 'urgent appeal' betrekking heeft op arbeidsrechtenschendingen in een kledingfabriek of werkplaats die produceert voor een Nederlands bedrijf, dan worden de volgende richtlijnen gevolgd betreffende het communiceren met en over dit kledingbedrijf:
  • SKC verifieert de gerapporteerde arbeidsrechtenschendingen met de rapporterende organisatie/vertegenwoordigers van de arbeiders. Er wordt tevens geverifieerd of lokale klachtenprocedures gevolgd zijn (o.a. dialoog met fabrieksmanagement, instellingen voor industriële relaties en/of gerechtelijke procedures) als redelijkerwijs kan worden verwacht dat dit bijdraagt aan een tijdige oplossing van het arbeidsconflict.
  • SKC informeert de bedrijven die een commerciële relatie hebben (gehad) met de toeleverancier (de fabriek) over de gerapporteerde arbeidsrechtenschendingen. Hierbij kan vermeld worden wat de door de arbeiders verwachte acties van de betreffende bedrijven zijn. Verwachtingen aan bedrijven in het kader van hun ketenverantwoordelijkheid voor de naleving van internationale normen op het terrein van arbeidsomstandigheden en arbeids/mensenrechten zijn hierbij richtinggevend.
  • SKC streeft ernaar alle relevante stakeholders te betrekken bij het oplossen van de arbeidsrechtenschendingen, waaronder Multi-Stakeholder Initiatieven (MSI's) en bedrijfsorganisaties.
  • Bedrijven wordt een redelijke tijd gegeven om hun eigen onderzoek uit te voeren  en maatregelen te treffen om de arbeidsrechtenschendingen te herstellen. Er wordt verwacht van bedrijven dat zij transparant zijn over de acties die zij hebben ondernomen of van plan zijn te ondernemen, en hierover aan SKC en de vertegenwoordigers van de arbeiders te rapporteren. In voorkomende gevallen kan een MSI het bedrijf vertegenwoordigen in de externe communicatie over een zaak.
  • Afhankelijk van de urgentie van de situatie en de reactie van de kledingfabriek/toeleverancier, de inkopende bedrijven en andere relevante actoren kan SKC besluiten om een zaak publiek te maken. In zaken waarbij meerdere inkopende bedrijven betrokken zijn, zal SKC in elke publieke communicatie berichten over de individuele (re)acties van de bedrijven die bij de zaak betrokken zijn en/of de betrokken MSIs namens de bedrijven.

In zaken van urgentie (bijvoorbeeld het instorten of afbranden van fabrieken, geweld tegen arbeiders en/of vakbondsmensen etc) en zaken die via internationale media in de publiciteit zijn gekomen, behoudt SKC zich het recht voor om direct in het openbaar te berichten.

In alle gevallen wordt een dialoog met bedrijven en stakeholders gezocht.

Lees hier het klachtenreglement Urgent Appeals SKC/CCC.