Werkgebieden

gepubliceerd 08-12-2011 10:45, Laatste wijziging: 28-01-2015 11:13
De Schone Kleren Campagne is actief op vier terreinen: publiek, bedrijven, arbeiders en overheden.

Publiek: informatie en mobilisatie

Publiek: informatie en mobilisatie

Consumenten hebben het recht om te weten onder welke arbeidsomstandigheden hun kleding is gemaakt.

Lees verder...

Bedrijven: verantwoordelijkheid en vooruitgang

Bedrijven: verantwoordelijkheid en vooruitgang

Bedrijven zijn verantwoordelijk voor de omstandigheden waaronder hun kleding wordt gemaakt.

Lees verder...

Arbeiders - solidariteit en samenwerking

Arbeiders - solidariteit en samenwerking

Voor de Schone Kleren Campagne is samenwerking met organisaties in de productielanden essentieel.

Lees verder...

Overheden: wetten en eigen inkoop

Overheden: wetten en eigen inkoop

De overheid is er als wet- en regelgever verantwoordelijkheid voor dat internationale afspraken over mensen- en arbeidsrechten worden nageleefd, ook door Nederlandse kledingmerken.

Lees verder...