Bedrijven: verantwoordelijkheid en vooruitgang

gepubliceerd 12-05-2009 09:40, Laatste wijziging: 23-08-2012 09:17
Bedrijven zijn verantwoordelijk voor de omstandigheden waaronder hun kleding wordt gemaakt.

De kledingindustrie heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat goede arbeidsomstandigheden de norm zijn op alle niveaus van de industrie. Gelet op de huidige structuur van de industrie, moeten kledingmerken en retailers hun machtspositie aanwenden om zorg te dragen voor goede arbeidsomstandigheden.

Succesvol campagne voeren heeft ertoe geleid dat veel bedrijven tegenwoordig een gedragscode hebben. Dat is een mooie eerste stap. Helaas zijn deze codes vaak nog onvolledig en worden ze onvoldoende gecontroleerd. In samenwerking met internationale organisaties hebben we een voorbeeldgedragscode opgesteld, gebaseerd op conventies en resoluties van de Internationale Arbeids Organisatie (ILO) en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Kledingmerken en retailers zouden een een dergelijke gedragscode moeten aannemen.

Een code is pas geloofwaardig als deze onafhankelijk gecheckt en ingevoerd wordt, in samenwerking met lokale groepen. Om de code in praktijk te brengen, de implementatie te sturen en te overzien, kunnen bedrijven het beste deelnemen in betrouwbare, transparante en participatieve multi-stakeholder verificatie-initiatieven. Wij stimuleren bedrijven om hun kleding op zo’n manier in te kopen dat de fabrieken ook daadwerkelijk aan de code kunnen voldoen. Onrealistische aanlevertijden veroorzaken bijvoorbeeld veel (gedwongen) overwerk en het is belangrijk dat kledingmerken genoeg betalen voor hun collecties.

Kledingmerken en retailers behoren de sociale dialoog met vakbonden op te zoeken en internationale kaderovereenkomsten te tekenen die zo’n dialoog vergemakkelijken.

Het is belangrijk dat bedrijven transparant zijn over de omstandigheden binnen en de structuur van hun toeleveringsketen en over hun acties gericht op naleving van goede arbeidsnormen.

De Schone Kleren Campagne brengt concrete schendingen van bedrijven aan het licht, maar werkt ook aan constructieve, structurele oplossingen.