Overheden: wetten en eigen inkoop

gepubliceerd 12-05-2009 09:45, Laatste wijziging: 23-08-2012 09:05
De overheid is er als wet- en regelgever verantwoordelijkheid voor dat internationale afspraken over mensen- en arbeidsrechten worden nageleefd, ook door Nederlandse kledingmerken.

De Schone Kleren Campagne is voor invoering van wereldwijde wetten en regels voor het bedrijfsleven, inclusief sociale verslaglegging en het openbaar maken van hun productielocaties. Hierdoor wordt de kledingketen transparanter.

De overheid is daarnaast zelf ook consument, bijvoorbeeld van bedrijfskleding voor verplegers, vuilnismannen en brandweerlieden. Zij hoort het goede voorbeeld te geven door verantwoord in te kopen.