Bestuurslid met specialisme Human Resources

gepubliceerd 04-12-2018 13:05, Laatste wijziging: 04-12-2018 13:04

Voor het bestuur van de Clean Clothes Campaign/Schone Kleren Campagne zoeken we per direct iemand met brede HR achtergrond en internationale ervaring, liefst opgedaan bij een non-profit of semi-profit organisatie.

De organisatie

De Clean Clothes Campaign/ Schone Kleren Campagne is een stichting die zich inzet voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden in de wereldwijde kledingindustrie. Dat doen we door middel van campagne en lobby voor bindende regelgeving voor bedrijven en bindende afspraken tussen vakbonden en kledingmerken, waar het “Bangladesh Safety Accord” een voorbeeld van is.

De organisatie bestaat een kleine 30 jaar en heeft een bijzondere vorm; plat (zonder hiërarchie, beslissingen worden genomen op basis van consensus) en egalitair (iedereen verdient hetzelfde). Maar plat wil niet zeggen zonder structuur. Zo is er een ‘Cross Team Body’ dat besluiten voorbereidt, in overleg met de twee teams: het International Office van het wereldwijde Clean Clothes Campaign netwerk en het op Nederland gerichte Schone Kleren Campagne team. Een derde unit ondersteunt beide teams op gebied van ICT, financiën en HR.

Er zijn 23 medewerkers in dienst, het organisatiebudget is ca. 3 miljoen euro. CCC en SKC werken in de praktijk met gescheiden activiteitenbudgetten. Het wereldwijde netwerk telt meer dan 200 organisaties en vakbonden.

Het onbezoldigde bestuur functioneert op afstand en ziet erop toe dat de missie en visie van de stichting op een juiste en verantwoordelijke manier worden nagestreefd. Het bestuur is op het gebied van financiën en personeel beslissingsbevoegd, maar volgt als uitgangspunt de inhoudelijke en beleidsmatige keuzes van het netwerk (die worden vastgesteld tijdens het vijfjaarlijkse global forum) en de inzichten van de staf als het gaat om organisatieontwikkeling.

Bestuurslid Clean Clothes Campaign/Schone Kleren Campagne met aandachtsgebied HR

Ieder bestuurslid heeft een aandachtsgebied, zoals financiën, fondsenwerving en juridische zaken. Omdat de organisatie sterk is gegroeid en steeds internationaler werkt en er naast een hoofdkantoor in Amsterdam een kleiner tweede kantoor in Brussel is geopend, zoeken we een bestuurslid met kennis van HR en organisatieontwikkeling. Er werken zeer gedreven mensen voor CCC/SKC. Een van de grootste uitdagingen ligt in het beperken van de werkdruk.

Taken:

 • Bijwonen van bestuursvergaderingen (vier per jaar).

 • Maandelijks kort overleg over ontwikkelingen en stand van zaken met de portefeuillehouder HR binnen de organisatie.

 • In de bestuursvergaderingen aanvullende expertise inbrengen over:

  • HR zaken bij de doorontwikkeling van een internationale netwerkorganisatie.

  • Passende vorm en systematiek van functionerings- en beoordelingsgesprekken.

  • Operationele, tactische en strategische HR vraagstukken.

 • Bemiddelen bij eventuele meningsverschillen tussen stafleden, in samenwerking met de voorzitter.

Profiel:

 • Bekendheid met HRM/P&O instrumenten zoals personeelsbeoordelingen en personeelshandboeken.

 • Affiniteit met arbeids-rechterlijke kwesties, eventueel ook in een internationale context.

 • Kennis van netwerkorganisaties en van organisatieontwikkeling.

 • Gevoel voor besluitvormingsprocessen en dynamiek in een niet-hiërarchische organisatie.

 • Affiniteit met de doelstelling van de organisatie.

 • Bestuurlijke ervaring in de non-profit sector strekt tot aanbeveling.

Geïnteresseerden kunnen voor woensdag 19 december contact opnemen met Hester Klute, bestuurslid HR en fondsenwerving, via hesterklute@gmail.com.